Faktury elektroniczne

Informujemy i przypominamy, że udostępniamy elektroniczne faktury w wielu popularnych formatach (EDI XML, PC-Market, Subiekt itd.), takie rozwiązania znacznie usprawniają przyjęcia towaru. Osoby zainteresowane otrzymywaniem takich faktur prosimy o kontakt.